UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij
Ośrodek Psychoterapii „Dąbrówka” w Gliwicach

WARSZTAT DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW, a także dla  RODZICÓW

 

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"to zajęcia w formie 40  godzinnych   spotkań (godziny dydaktyczne),  prowadzonych przez specjalistkę w tej

 

dziedzinie, trenerkę programu, panią Katarzynę Zawadzką, która od lat tworzy i rozwija program zajęć obejmujący relację z dzieckiem na kolejnych etapach rozwoju. 

 

Nowością jest kolejny stopień zajęć, obejmujący okres dorastania, dostępny dla absolwentów pierwszego etapu szkolenia.

 

Psycholodzy i pedagodzy uczestniczący w szkoleniu otrzymują na koniec zajęć odpowiedni certyfikat .

 

Możliwy jest udział w  :

 

 • I  stopniu zajęć  "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
 • II stopniu zajęć "Rodzeństwo bez rywalizacji"
 • III stopniu zajęć  " Jak rozmawiać z nastolatkiem". 

 

Istnieje możliwość wzięcia udziału wraz z partnerem/partnerką (współrodzicem, współopiekunem). 

 

Zajęcia są odpłatne.

 

 

Zapisy i dodatkowe informacje o "Szkole dla Rodziców i Wychowawców", terminach i kosztach. : 

 

email:  kasia@zawadzki.gliwice.pl

 

 

Zapraszamy!

O programie:

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w budowaniu relacji z dziećmi i młodzieżą opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu w codziennych kontaktach.

 Program jest oparty na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina). Źródła programu wywodzą się z psychologii komunikacji.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest jednocześnie programem profilaktycznym – ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się przyczynia się do budowania silnych więzi w rodzinie, co zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa stanowi podstawowy czynnik chroniący przed zagrożeniami współczesnego świata.

Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl w bazie programów dobrej jakości. 

Program znajduje się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych programyrekomendowane.pl

Tematyka zajęć

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program złożony z trzech części, z których każda porusza ważne w wychowaniu zagadnienia.

Część I à Budowanie dobrej relacji dorosły – dziecko, w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • zachęcanie do współpracy,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

 

Część II à Wspieranie budowania dobrych relacji między dziećmi, w tym:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • porównywanie
 • kłótnie, bójki dzieci,
 • problem sprawiedliwości,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

 

Część III à Budowanie dobrych relacji z nastolatkami, z uwzględnieniem problemów wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • zainteresowanie seksem,
 • narkotyki i inne uzależnienia (fonoholizm, portale społecznościowe, gry)

 

Adresaci programu:

1. Profesjonaliści (pedagodzy, psycholodzy, asystenci rodziny, pracownicy socjalni, terapeuci, trenerzy) pracujący z młodzieżą i rodzicami, pragnący doskonalić swoje kompetencje wychowawcze oraz zainteresowani prowadzeniem zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Realizacja (profesjonaliści):

40 godzin dydaktycznych (4 dni warsztatowe)

Liczebność grupy – 12 osób

Metoda pracy – warsztatowa

Cena: o  informacje proszę pytać mailowo

 

Ważne! Część II i III programu jest przeznaczona dla absolwentów części I

 

2. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy pragnący lepiej porozumiewać się z dziećmi, młodzieżą, wychowankami; budować dobre relacje w domu, w szkole, w grupie rówieśniczej

Realizacja (rodzice):

40 godzin dydaktycznych (10 spotkań raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe = 4 dydaktyczne)

Liczebność grupy – 12 osób

Metoda pracy – warsztatowa

Cena- o inforację proszę pytać mailowo:email:  kasia@zawadzki.gliwice.pl

 

Ważne! Część II i III programu jest przeznaczona dla absolwentów części I. Rodzic uczestniczący w części II posiada więcej, niż jedno dziecko; w części III ma dziecko w wieku dorastania (11-19 lat)

 

 

Prowadząca:

mgr Katarzyna Zawadzka – certyfikowany trener programu, pedagog

Doświadczenie zawodowe: praca z osobami uzależnionymi, praca z dorosłymi i młodzieżą; działalność profilaktyczna, ponad 20-letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z rodzicami i wychowawcami, 10 lat pracy trenerskiej z profesjonalistami, 15 lat pracy na stanowisku pedagoga szkolnego

 

Dodatkowe informacje o programie:

https://www.ore.edu.pl/2010/04/szkola-dla-rodzicow/

http://szkoladlarodzicow.eu/

 

Zapisy, informacje o terminach:

Katarzyna Zawadzka

e-mail: kasia@zawadzki.gliwice.pl

 

0 32 238 34 70
Dąbrówka Silesia Sp. z o.o.
KRS 0000341094
44-122 Gliwice, ul. Asnyka 10